Home / Jak temperatura powietrza wpływa na człowieka?

Jak temperatura powietrza wpływa na człowieka?

Człowiek jest istotą, która potrafi przystosować się do życia w różnych warunkach środowiskowych. Na świecie znaleźć można ludzi, którzy żyją zarówno w lasach tropikalnych, jak i pod kołem podbiegunowym. Pomimo dużych zdolności adaptacyjnych uważa się, że optymalna temperatura do życia dla człowieka, mieści się w zakresie od 20 do 30 stopni Celsjusza. Długotrwałe przebywanie zarówno w zbyt wysokiej, jak i zbyt niskiej temperaturze, może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, a w skrajnych przypadkach nawet prowadzić do śmierci.
Organizm człowieka wystawiony na działanie wysokiej temperatury będzie dążył do oddawania ciepła. Do jego utraty dochodzi przede wszystkim przez skórę. Proces ten może odbywać się na drodze biernej, poprzez wypromieniowanie ciepła do otoczenia lub na drodze czynnej, poprzez jego odparowanie. Wystawienie organizmu na działanie wysokiej temperatury oraz zaburzenie procesu oddawania ciepła, może prowadzić do jego przegrzania, czyli hipertermii. Na przegrzanie narażone są głównie osoby, które ubierają się nieadekwatnie do temperatury panującej w otoczeniu. Noszenie zbyt grubych ubrań, zwłaszcza podczas intensywnych ćwiczeń lub pracy fizycznej sprawia, że organizm nie jest w stanie skutecznie wydalić ciepła. Objawami hipertermii mogą być wymioty, zawroty głowy, drgawki, a nawet halucynacje. Wysokie temperatury mogą mieć również inne negatywne skutki. Długotrwałe wystawianie organizmu na słońce, może doprowadzić do udaru mózgu, który jest niebezpieczny dla zdrowia i może nawet zakończyć się śmiercią. Udar, objawia się przede wszystkim osłabieniem, gorączką, przyspieszonym tętnem, a także wymiotami. Zdarza się, że w jego wyniku dochodzi do zaburzeń psychicznych i utraty przytomności.

Również długotrwałe przebywanie w skrajnie niskich temperaturach jest niekorzystne dla zdrowia. W miarę upływu czasu, czynności życiowe osoby znajdującej się w niskiej temperaturze ulegają spowolnieniu, co jest związane z wolniejszym krążeniem krwi. Wolniejszy przepływ krwi powoduje mniejsze natlenienie tkanek, a także pogorszenie funkcjonowania mózgu. W związku z obniżeniem temperatury całego organizmu, dochodzi do hipotermii, która może nawet prowadzić do śmierci. U osoby zmarłej na hipotermię dochodzi do uszkodzeń narządów wewnętrznych, a także zatrzymania akcji serca w skutek migotania komór. Człowiek przebywający w niskich temperaturach, nawet jeśli przeżyje, narażony jest na liczne odmrożenia. Powstają one, gdy organizm pragnąc utrzymać funkcje życiowe pompuje krew jedynie do najważniejszych organów, poświęcając te mniej istotne. Przy poważnych odmrożenia, może dojść nawet do martwicy tkanek, a w rezultacie do amputacji martwych narządów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

trzy + dziewięć =

Dotychczas dodane komentarze (0)